مبانی-برنامه-نویسی

پرشین آی تک منبعی برای آموزش مبنایی در حوزه وب و تکنولوژی

دوره آموزشی مبانی برنامه نویسی

دوره‌های آموزشی

قدم اول برای یادگیری هر موضوعی، آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه آن است و ما سعی می‌کنیم این مجموعه، دریچه‌ای برای ورود شما به دنیای برنامه‌نویسی باشد.

قدم اول، مبانی و مفاهیم اولیه

تلویزیون

قدم اول برای یادگیری هر موضوعی، آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه آن است و ما سعی می‌کنیم این مجموعه، دریچه‌ای برای ورود شما به دنیای برنامه‌نویسی باشد.در بین همه زبان‌های برنامه‌نویسی موارد مشترک زیادی وجود دارد...