توسعه-وب

پرشین آی تک منبعی برای آموزش مبنایی در حوزه وب و تکنولوژی

Google Analytics ابزاری قدرتمند و بسیار کاربردی است که توسط گوگل ارائه شده است، احتمالا به این فکر افتاده اید که چگونه میتوانید تمام گزارش ها و داده های آن را استخراج کنید تا از آن برای بهبود کسب و کارتان استفاده کنید. در این...