درباره پرشین آی تک

شاید در زمان‌های دور به کسانی که توانایی خواندن و نوشتن داشتند  کلمه"باسواد" اطلاق می شد.

اما آیا صرفاً خواندن و نوشتن در زمان ما کافیست؟

آیا صرفا مصرف کننده تلفن‌های هوشمند یا رایانه بودن در سال‌ها و دهه‌های آینده کافیست؟

در زمانی که بیشتر کارها برعهده رایانه‌ها و ماشین‌هاست آیا دانستن زبان آن‌ها یک امر ضروری نیست؟

به همین جهت، تیم فناوری اطلاعات پرشین آی‌تک بر آن شد تا محیطی در شان جوان ایرانی فراهم آورد تا قدمی کوچک اما موثر و پویا، در راستای توانمندسازی نوجوانان و جوانان در زمینه برنامه نویسی، که قدم اول در مباحث فناوری اطلاعات(IT) محسوب می شود، برداشته باشد.


با آرزوی موفقیت برای تمام جوانان سرزمینمان