آموزشگاه پرشین آی تک

دوره‌های آموزشی پرشین آی تک منبعی برای آموزش مبنایی در حوزه وب و تکنولوژی

به زودی

دوره آموزشی HTML و CSS

عضویت ویژه
به زودی

دوره آموزشی Node js

عضویت ویژه
به زودی

دوره آموزشی PHP

عضویت ویژه
در حال برگزاری

دوره آموزشی Javascript

عضویت ویژه
در حال برگزاری

دوره آموزشی wordpress

عضویت ویژه