دسته: مقالات


۸ مهارتی که یک مدیر رسانه ای در سال ۲۰۲۰ نیاز دارد

اما آیا مدیر شبکه های اجتماعی همانند یک مدیر اجتماعی است؟ در بعضی از موارد یک نفر می تواند هر دو وظیفه را بر عهده بگیرد، اما در سایر موارد هر وظیفه بر عهده شخص یا تیم دیگری است. همه اینها به اندازه شرکت و دامنه شبکه های اجتماعی و استراتژی های جامعه بستگی دارد. در این مقاله در مورد ۸ مهارتی که مدیران رسانه ایی در سال ۲۰۲۰ نیاز دارند صحیت خواهیم کرد.

نویسنده سید علی اندرزگو

۸ مهارتی که یک مدیر رسانه ای در سال ۲۰۲۰ نیاز دارد