دسته: توسعه سمت کاربر


۱۵ فریم ورک شگفت انگیز سی اس اس (Amazing Flexbox CSS Framework)

جعبه منعطف یا flexbox ویژگی است برای نمایش المان ها. ویژگی flexbox در CSS3 معرفی شد. اگر که شما با لیست ها ( ol و ul ) و آیتم های آن ( یعنی li ) آشنا باشید، می دانید که یک لیست ( یعنی ul ) شامل چند li می باشد که در واقع این li ها فرزندان لیست می باشند. flexbox هم دقیقا به همین شکل است. در مقاله پیش رو بهترین فریم ورک های flexbox سی اس اس را معرفی می کنیم.

نویسنده سید علی اندرزگو

۱۵ فریم ورک شگفت انگیز سی اس اس (Amazing Flexbox CSS Framework)