دسته: توسعه سمت کاربر


لیستی از ابزارها برای طراحان تجربه کاربری (Tools for UX Designers) سری دوم

این پست سری دوم لیست ابزارهای مورد نیاز طراحان برای طراحی UX (تجربه کاربری) است. در پست قبلی لیستی از ابزارها در زمینه مدل سازی، نمونه سازی اولیه و ابزار انتخاب رنگ معرفی شد، در این پست ابزارهای مورد نیاز برای طراحی: آیکون ها، تایپوگرافی و انتخاب رنگ را معرفی خواهیم کرد.

نویسنده سید علی اندرزگو

لیستی از ابزارها برای طراحان تجربه کاربری (Tools for UX Designers) سری دوم