دسته: توسعه سمت کاربر


بازاریابی شبکه های اجتماعی (Social Media Marketing)

بازاریابی رسانه های اجتماعی یک استراتژی بازاریابی تجاری است که در آن مشاغل از سیستم عامل های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند تا به چشم انداز مشتری خود برسند. استراتژی بازاریابی بخش اساسی در رویکرد شرکت است که موجب رشد کسب وکار می شود فروش بیشتر می شود. در این مقاله درباره بازاریابی شبکه های اجتماعی صحبت خواهیم کرد

نویسنده سید علی اندرزگو

بازاریابی شبکه های اجتماعی (Social Media Marketing)
1 2 3 13