دسته: توسعه سمت سرور


۱۲ جریان طراحی UX در سال ۲۰۲۰ (UX Design Trends in 2020)

طراحی تجربه کاربر (UX) یک ایدئولوژی است که شامل بسیاری از عناصر از جمله عملی بودن، تعاملی بودن، سادگی، سودمندی و حتی احساساتی است که کاربران تجربه می کنند. در این مقاله در مورد بهترین جریان های طراحی تجربه کاربری صحبت خواهیم کرد.

نویسنده سید علی اندرزگو

۱۲ جریان طراحی UX در سال ۲۰۲۰  (UX Design Trends in 2020)