دسته: اپلیکیشن


راهنمایی برای انتشار برنامه های Android و iOS

قرن بیست و یکم عصری است که دیجیتالی شدن کنترل جهان را به دست گرفته است. وقتی فناوری به سرعت در حال پیشرفت است، چگونه می توان اهمیتی به برنامه های موبایل نداد. مقاله پیش رو راهنماییست برای انتشار برنامه های Android و iOS.

نویسنده سید علی اندرزگو

راهنمایی برای انتشار برنامه های Android و iOS
گوگل فلاتر (google flutter) چیست؟

گوگل فلاتر (google flutter) چیست؟

نویسنده سید علی اندرزگو