دسته: مطالب


۸ نکته برای طراحی تم های تاریک (Dark Theme Design)

تم تاریک یکی از ویژگی هایی است که در چند سال گذشته بسیار درخواست داشته. شرکت های گوگل و اپل تم تاریک را به بخش اساسی UI تبدیل کرده اند. کاهش درخشندگی تم تاریک در محیط های تاریک ایمنی را ایجاد می کند و می تواند فشار چشم را به حداقل برساند. در این مقاله ۸ نکته در رابطه با طراحی تم های تاریک بیان خواهیم کرد.

نویسنده سید علی اندرزگو

۸ نکته برای طراحی تم های تاریک (Dark Theme Design)
1 2 3 26