تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ

امروزه یکی از مهم تری مسائل موجود در بازار کسب و کار مسئله فضای مجازی و دیجیتال است.

تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ

امروزه یکی از مهم تری مسائل موجود در بازار کسب و کار مسئله فضای مجازی و دیجیتال است.

مطالب مشابه

دیجیتال مارکتینگ

اصطلاح بازاریابی دیجیتالی برای اولین‌بار در دهه ۹۰ میلادی به کار گرفته شد. در فاصله‌ی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، بازاریابی دیجیتالی به‌عنوان روشی موثر برای برقراری ارتباط با مصرف‌کنندگان معرفی شد.

تکنیک‌های دیجیتال مارکتینگ

امروزه یکی از مهم تری مسائل موجود در بازار کسب و کار مسئله فضای مجازی و دیجیتال است.