برچسب: Tools


بهترین ویرایشگرهای کد توسعه دهنده اندروید (Best Android Development IDEs)

IDE به محیط توسعه یکپارچه اشاره دارد، در واقع IDE راه حلی است برای برنامه نویس و به توسعه دهنده کمک می کند تا نرم افزار تلفن همراه یا دستگاه های اندرویدی را به راحتی و به سرعت توسعه دهد. IDE های Android Development بستری است که یک برنامه اندرویدی از آن ساخته شده است. در این مقاله بهترین IDE های توسعه دهنده اندروید را معرفی می کنیم.

نویسنده سید علی اندرزگو

بهترین ویرایشگرهای کد توسعه دهنده اندروید (Best Android Development IDEs)