برچسب: انیمیشن


معرفی چند کروسل اسلایدر ارتفاع ثابت، در بوتسترپ

همانطور که می دانیم اسلایدرها بسیار جذاب هستند. وب سایتی که اسلایدر دارد با وب سایت بدون اسلایدر بسیار متفاوت است. روش های مختلفی برای نمایش اسلایدر در وب سایت وجود دارد. آنها می توانند به صورت اسلایدر متنی، اسلایدر تصویری ویا هردو متنی و تصویری و یا حتی اسلایدر فیلم باشند. در این مقاله چند کروسل اسلایدر با ارتفاع ثابت در بوتسترپ را معرفی می کنیم.

نویسنده سید علی اندرزگو

معرفی چند کروسل اسلایدر ارتفاع ثابت، در بوتسترپ