برچسب: ابزارک


نکات آزار دهنده ی وردپرس و راه های برطرف کردن آن ها

مانند بسیاری از موارد زندگی وردپرس نیز دارای سهم عادلانه ای از موارد آزار دهنده است. پرداختن به این موارد آزار دهنده با سیستم و فرآیندهای مناسب بسیار آسان است. در این مقاله، ۱۵ نکته آزار دهنده درباره وردپرس و نحوه برطرف کردن آن ها را به شما نشان خواهیم داد.

نویسنده سید علی اندرزگو

نکات آزار دهنده ی وردپرس و راه های برطرف کردن آن ها