دسته: مقالات


زیباترین قالب های Navbar بوتسترپ

همه طراحان دوست دارند که طراحی خود را بسیار جذاب جلوه دهند. نوار ناوبری یکی از آن مواردی است که در جذابی سایت نقش دارد. نوار ناوبری به سادگی منو است، این نوار را امروزه در اکثر وب سایتها مشاهده می کنیم. Navbar به کاربران کمک می کند تا از یک صفحه به صفحات دیگر پرش کنند. در این مقاله چند مورد از زیباترین نوبارهای بوتسترپ را معرفی می کنیم

نویسنده سید علی اندرزگو

زیباترین قالب های Navbar بوتسترپ