دسته: توسعه سمت سرور


واژه نامه طراحی و توسعه وب سایت

اصطلاحات و تعاریفی در طراحی و توسعه وب وجود دارد که استاندارد هستند. دانستن این اصطلاحات می تواند کمک بسیار زیادی به شما بکند. در این مقاله به تعدادی از مهم ترین اصطلاحات و واژه های حوزه ی طراحی سایت و توسعه وب می پردازیم.

نویسنده سید علی اندرزگو

واژه نامه طراحی و توسعه وب سایت