ماه: آگوست 2018


امنیت مقالات

یک ویروس چگونه تولید می‌شود

این پست صرفا جهت آموزش موارد کلی جهت آشنایی کاربران با تهدیداتی است که می‌تواند رایانه آن‌ها را با مخاطراتی مواجه کند.
ساخت یک ویروس در ۸ مرحله کلی انجام می‌شود

نویسنده سید علی اندرزگو

یک ویروس چگونه تولید می‌شود
Linux، سیستم عامل محبوب هکر ها
امنیت شبکه مقالات

Linux، سیستم عامل محبوب هکر ها

نویسنده سید علی اندرزگو

تهدیدات استفاده از VPN
امنیت مقالات

تهدیدات استفاده از VPN

نویسنده سید علی اندرزگو

تکنیک های صحیح کد نویسی
مقالات

تکنیک های صحیح کد نویسی

نویسنده سید علی اندرزگو